SHÇEK Kapsamı « YURT Sendikaları Konfederasyonu

YURT - SENDİKALARI
HABERLERARAMA SONUÇLARI

SHÇEK Kapsamında 3251 Kadro İstihdam Edilecek

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında sosyal hizme...

HABERLER

DUYURULARIMIZ